SUKATAN PELAJARAN10 daripada 15 unit pelajaran yang terkandung dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tahun 6.


Sajak.                                                                                                  Mari Berpantun.   
>Berkunjung ke Ibu kota.                                                                    >Sekolahku Ceria.
>Hari Berkarya.                                                                                  >Hari Kecemerlangan Sekolah.
>Menonton konsert di Dewan Merdeka.                                             >Murid Cemerlang.


    Syahdunya Irama Syair.                                                             Cuba Kita Berseloka.
     >Pendidikan Lalu-lintas.                                                               >Foto Tanda Persahabatan.
     >Cara Selamat Menunggang Basikal.                                            >Warkah Dari Sabah.
     >Pandu Cermat Jiwa Selamat.                                                      >Satu Negara Pelbagai Perayaan.


   Tahukah bagaimana hendak bergurindam?                                    Mari Berteka-teki.
>Potret Kenangan.                                                                       >Makanan Dijaga Kesihatan
>Seronoknya Melancong.                                                               terpelihara.
>Merakamkan Kisah Perjalanan.                                                   >Sihat Tanpa Rokok.
                                                                                                     >Tangan penentu Kesihatan.                                                                                                  Kenali Rentak Nazam.
                                                                                                   >Pelik Tapi Benar.
                                                                                                   >Seronoknya Membaca.
                                                                                                   >Indahnya Seni Bina.

 


   Mari Menyanyi.                                                                           Indahnya kata Muatira.
    >Lembah Buah-Buahan,                                                               >Misi Kemanusiaan.
    >Penternakan.                                                                             >Jiran Bestari.
    >Enyo Diesel.                                                                              >Negara Serantau.    

OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN ENAM.

Pada akhir tahun enam murid dapat:
1. mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam
    konteks perbualan harian dan situasi formal.
2. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang
    betul secara bertatasusila.
3. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara.
4. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang
    berunsur ilmu.
5. menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan menggunakan
    proses penulisan yang sesuai.
6. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas
    dan cantik.
7. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang 
    daripada 80 perkataan.
8. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata,
    sistem ejaan, dan sebutan yang betul.
9. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian.
10. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan 
      semangat patriotisme.
Tiada ulasan: