CONTOH RPH

Unit 4

RPH  -  KONSTRUKTIVISME. 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN. Mata Pelajaran       :  Bahasa Melayu.

Kelas                      :  Tahun 6 Cemerlang.

Tarikh                    :  21 MAC 2012.

Masa                      :  09.30 pagi – 10.30 pagi ( 60 minit ).

Bilangan Murid     :  32 orang.

Bidang Pelajaran   :  Pendidikan Lalu-Lintas.

Tajuk                     :  SENTIASA BERHEMAT SEMUA SELAMAT.

Sub.Tajuk              :  Cara Selamat Menunggang Basikal.

Objektif Pelajaran :  Di akhir sesi pelajaran ini murid dapat :


A : Domain Kognitif.
1.      Menjelaskan dengan contoh 5 cara menunggang basikal yang                   selamat.
2.      Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan gambar.

B: Domain Psikomotor.
1.      Mencari maklumat tentang peralatan yang diperlukan oleh                         penunggang basikal.
2.      Membaca dan menghuraikan 5 isi penting daripada teks.

C: Domain Afektif.
1.      Memahami konsep selamat di jalan raya. 
2.      Mengamalkan tingkah laku mematuhi undang-undang dan                         peraturan semasa berbasikal di jalan raya.

Pengetahuan sedia ada murid : 
Murid telah mengetahui maksud  beberapa simbol yang biasa dilihat.
  

Konsep/prinsip/hukum/teori :

    Kepentingan Pendidikan Lalu-lintas :     
a.       Maksud papan tanda atau simbol keselamatan.
b.       Mematuhi peraturan jalan raya.
c.       Mematuhi undang-undang jalan raya.

   Bahan, Peralatan dan Bahan Sumber :
   1.      Grafik.
   2.      Slaid.
   3.      Basikal.

   Nilai:
   1.      Menjaga keselamatan.
   2.      Berhemah.

   Kemahiran:
d        Murid-murid telah mempunyai pengalaman menunggang basikal.   

Langkah / Masa

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil Idea
(5 minit)
Cara menunggang basikal dengan selamat.
Membuat kaitan dengan pengetahuan sedia ada dan mencungkil idea murid.

Menyoal tentang tayangan slaid.
Murid memberi respon.

Menonton tayangan slaid.
Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Sumber Pengajaran:
Carta gambar
Slaid

KBKK:
Menyenaraikan

Menstruktur/
Menstruktur semula
(35 minit)
Membaca dan mengimbas fakta yang relevan.
Taksir kefahaman secara lisan.

Murid membaca teks yang disediakan.

Murid menghuraikan maksud ayat.

Menyampaikan arahan.
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan.

Sumber Pengajaran:
Carta gambar
Slaid

KBKK:
Menciri


Aplikasi Idea
(15 minit)
Menjelaskan maksud yang tersirat dan tersurat.
Membuat pemerhatian dan bimbingan.


        
Murid berbincang dalam kumpulan.
Murid membentangkan dapatan.
Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Sumber Pengajaran:
Bahan grafik

Nilai: Mentafsir

Refleksi/
Penutup
(5 minit)
Merumus nilai murni.
Taksir kefahaman murid daripada dapatan murid.


Murid mencatat rumusan nilai murni dengan ayat sendiri.
Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Sumber Pengajaran:.
Carta gambar
Slaid

Nilai: Bekerjasama

KBKK: Merumus


Unit 9
RPH 2 :  KONSTRUKTIVISME
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata pelajaran            : Bahasa Melayu
Kelas                           : Tahun 6 BIJAKSANA
Tarikh                          :   NOVEMBER 2012
Masa                           : 10.00 pagi – 10.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan Murid            : 27 orang
Bidang Pelajaran         : CARA MENCUCI TANGAN
                                      6.6 Aras 1 (i)              
Tajuk                           : SEJAHTERA SEPANJANG MASA                       
Sub Tajuk                    : TANGAN PENENTU KESIHATAN
Objektif pelajaran        : Di akhir sesi pelajaran ini murid dapat :

A : Domain Kognitif
 1. Menyusun atur maklumat tentang cara mencuci tangan dengan betul.
 2. Menyatakan sekurang-kurangnya  2 akibat jika tidak mencuci tangan.


B: Domain Psikomotor
 1. Membuat tunjuk cara mencuci tangan dengan betul mengikut langkah yang dipelajari.
 2. Menulis 7 langkah mencuci tanganmembina ayat dengan betul menggunakan ayat perintah.


C: Domain Afektif
 1.  Mengamalkan amalan kebersihan untuk kekal sihat.
 2.  Mengamalkan tingkah laku mencuci tangan yang betul.
      

Pengetahuan sedia ada murid : 
Murid pernah melihat poster cara mencuci tangan  yang ditampal di papan kenyataan umum sekolah.


Konsep/prinsip/hukum/teori :

   Tangan perlu dibersihkan untuk kesihatan :        
 1. Mempraktikkan 7 langkah mencuci tangan dengan betul.
 2. Mencuci tangan selepas menggunakan tandas.
 3. Mencuci tangan sebelum dan selepas makan..

   Bahan, Peralatan dan Bahan Sumber :
 1. Grafik – gambar, lembaran kerja.
 2. Slaid (slaid 7 langkah mencuci tangan dan slaid iklan lifebuoy), LCD Projektor, komputer.
 3. Sabun pencuci, tuala tangan, gam, kertas lukisan, pen marker dan sampul surat.

    Nilai:
a.    Menjaga Kebersihan dan menjaga kesihatan.
b.    Bekerjasama.

Kemahiran:    
Murid-murid dapat melakukan langkah-langkah mencuci tangan dengan betul.

Tatabahasa:   Ayat perintah.Tiada ulasan: